Övriga tjänster

Under denna meny hittar du några av de tjänster som vi håller på att utveckla

Hantverk och konst

Inför större högtider pryds Vintersbokorset med något välkomnande. Till jul kan det vare en julbock eller en julgran. Till påsk är det en påsktupp och till midsommar är det en midsommarkrans. Påsktuppen 2024 , som välkomnade boende och besökare i Vintersbo, blev extra grann och fin.


Påsktuppen är ett exempel på det hantverk som produceras i Kerstins studio. Läs mera ....

Elproduktion

Det har blivit vanligt att utnyttja taken på ladugårdar och maskinhallar för elproduktion eftersom dessa byggnader har stora takytor och ligger ofta på öppna ytor och har relativt branta tak.


Med tanke på vår miljöengagemang så är det en självklarhet att vi hakar på utvecklingen med grön el. Vi testar för närvarande en anläggning som producerar 35 000 Kw solel och med våra takytor så kan vi öka.. Läs mera...

Konferens

Vi anordnar i första hand skräddarsydda endagars konferenser för mindre och medelstora grupper. Konferenserna kan genomföras i ”bonniga” miljöer i någon av våra två nya ekonomibyggnader. För mindre grupper kan konferensen hållas i herrgårdsmiljö i huvudbyggnaden. I ekonomi-byggnaderna kan vi ta emot upp till 20 personer och i herrgårdsmiljö upp till 8 personer. Läs mera ...