Hamnen

Båtplatser, -förvaring och service till en rimlig kostnad.

Mynning 1

Stäks Båthamn

 

Stäk, betyder stake eller staket och betecknar ett system av pålar i vatten för att spärra av en farled vanligtvis i avsikt att försvara området innanför stäket, för att kontrollera handeln eller för att leda fisk i en viss riktning. Flera namn på platser och orter kan ev. härledas till sådana anläggningar i deras närhet, till exempel: Stegeborg (Stækaborg 1310) med farledspärrar i Slätbaken.

 

Våra gäster/kunder kommer i huvudsak från Vikbolandet, Norrköping, Stockholm och Linköping. 

Båtplatser


I Stäkviken, vid inloppet till Slätbaken, hyr vi ut 45 båtplatser i Rönö å. Här ligger din båt  tryggt från starka vindar och hög sjö. Med din båt i Rönö å är du även mitt i St Annas skärgård - kanske Sveriges vackraste skärgård med hundratals holmar, skär och orörda vikar.

Vi tar emot motorbåtar upp till 6 meter och  har 3 prisklasser med priser början från 2 000  kronor beroende på var i ån båten ligger.

Vinterförvarig


Hos oss kan du vinterförvara båten i något av våra magasin eller utomhus. Vi kan förvara 10 båtar under tak och 10 båtar under bar himmel. Självfallet hjälper vi dig med båtupptagning och sjösättning. Vid prissättning av vinterförvaring tilämpar vi en modell som är gängse för marknaden. Kvadratmeterpriset för utomhusförvaring är 140 kronor och för inomhusförvaring antingen 240 eller 380 kronor, beroende på vilket garage som användes för förvaring. Prissättningen belyses med ett exempel i prislistan.

Båtramp


Rampen har direkt anslutning till allmän väg och är grusad. Våra kunder har fri tillgång till rampen och övriga betalar 50 kronor för varje användningstillfälle. Intäkterna skall förhoppningsvis täcka kostnaderna för underhåll och bidraga till  utveckling av rampen, något som intäkterna inte gjort så här långt. Avgiften swischas till 0733 - 800 116.


Parkering


Vi har totalt 40 parkeringsplatser. Platserna är väl tilltagna med en bredd på 3 meter. Tillfälliga  parkeringar kan ordnas på begäran.

Gäster erlägger en dyngsavgift på 50 kronor.

Motorservice och övrig service


Hos oss kan du även serva och konservera motorn inför vintern. Servicen utförs av vår samarbetspart i vår nybyggda lada. 2019 var ett testår för denna verksamhet och vi har nu en fungerande logistik och välkomnar fler servicekunder under nästa säsong. Kundernas positiva feedback ger oss mersmak! Läs mera om hur vi tar hand om din motor under fliken "Service".


Om du behöver hjälp med  sjösättning eller båtupptagning så  kan vi  hjälpa dig med vår trailer och  4-hjuling.  


 

Säkerhet


Vi anstränger oss för att skapa en säker båthamn och säker vinterförvaring.


Vi har skapat öppna ytor längs ån och vid parkeringen. Vi samverkar med Polisen i Norrköping. Vi är med i Båtsamverkan Östergötland, som syftar till att eliminera incidenter i hamnar längs kusten. Vi rekommenderar båtägare att installera trygghetsappen "Trygve" och/eller "WhatsApp" för effektiv kommunikation. Vi har installerat belysning med rörelsevakter. Vi har satt upp en bom vid  infarten till ena parkeringsplatsen. Vi uppmuntrar alla båtägare att följa försäkringsbolagens föreskrifter om säker förtöjning och skydd av ägodelar. Vi rekommenderar att båtägare DNA-märker sin båt och dyrbar utrustning. Vi håller området under ständig uppsikt och ronderar. Vi skyltar.