Miljö

Vi tar miljöfrågorna på allra största allvar ....

5
4
2
1
10
7
6
9
Miljö 2
8

För oss ligger miljöfrågorna högst på agendan, vilket bland annat innebär att hänsyn om miljö går före ekonomisk vinning. Genom handling har vi visat hur vi i praktiken tar vårt ansvar för miljön.


 • Vi har städat upp längs Rönö å, sorterat avfall och transporterat minst 20 stora släpvagnslass avfall och en glasfiberbåt till deponi i Linköping
 • Vi renoverar trasiga bryggor och använder kravmärkt och miljönpassad stämp för att förhindra ras av åkanten
 • Vi använder oss av NTR-A märkt tryckimpregnerat virke vid renovering av bryggor
 • Vi städar upp i skog och mark och tar bland annat hand om telefonstolpar som är behandlade med kreosot
 • Vi tar hand om sophögar som finns i skogen
 • Vi har en skogsbruksplan som överskriver certifieringskraven med råge. Vid en certifiering skall minst 5% av skogen vara naturskyddat. Vi har ca 20% naturskyddat skog.
 • Vi har gjort Vintersbokorsningen trafiksäker genom att bland annat transportera bort en dieseltank och öppnat upp för en fri sikt
 • Vi har forslat bort två stugor och två containar som är störande inslag i miljö
 • Vi eldar inte! Vi för avfall till deponi och ris lägger vi på en av våra två GROT-högar


Vi inkluderar vårdnaden om landskapet i begreppet miljö. Av denna anledning så är vår ambition att skapa vackra landskap genom att ta fram det som är vackert. Det kan vara en ek, en magnifik tall, ett berg, en kulle etc. Vi har även avlägsnat det som är störande i landskapsmiljön och transporterat bort en brygga i Bugaviken, två stugor och två containrar vid gärdet i Vintersbo-korsningen. Här finns mer att göra …


Följande styrdokument är vägledande i vårt miljöarbete:


 • Den av Skogstyrelsen godkända skogsbruksplanen, som tar hänsyn till Natura 2000-områden, fornlämningar, etc..
 • FSC certifieringen av skogen
 • Vattendomen avseende mynningen i Rönö å
 • Projekteringsanvisningar för  Sundets Torrläggningsföretag av 1938
 • Länsstyrelsens direktiv vad avser dikesrensning
 • Vattenmyndighetens bör-krav avseende Rönö å
 • Förhållningssätt till strandskyddet och allemansrätten


2018-06-19 genomfördes en miljötillsyn på vår hamnanläggning med betyget "Intrycket är att verksamheten är välskött samt att vi är insatta i gällande lagar och regler"


En sak är ju styrdokument och en helt annan sak är den praktiska efterlevnaden. Och just på denna punkt anser vi att vi ligger bra till i en jämförelse.