Kontakt

välkommen med din fråga eller fundering genom att använda formuläret nedan. Självfallet välkomnar vi också ditt samtal.

Ta även del av "bra att ha"-telefonnummer vid incidenter.

Skog, arrenden och service

Stefan Jakas

stefan@vintersboherrgard.se

Mobil: 0729 - 92 42 52


GPS-kordinat på Google Maps

Vintersbo Herrgård

Hamnkapten

Kerstin Jakas

kerstin@vintersboherrgard.se

Mobil: 0733 - 80 01 16


Postadress

Vintersbo Herrgård

610 27  VIKBOLANDET


Vi tillämpar GDPR enligt nedan

 
 
 
 
 

För att öka skyddet av personuppgifter för EU-medborgare har EU tagit fram en lag, som ersätter nuvarande PuL (Person Uppgifts Lagen) och som trädde i kraft den 25 maj 2018. I korthet innebär lagen att de organisationer som hanterar personuppgifter äger stort ansvar att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och behöver garantera att personuppgifter behandlas konfidentiellt.


Vi lagrar våra kunders och intressenters telefonnummer, adressuppgifter och e-mailadresser i syfte att:


a) hålla er informerade om våra planer, aktiviteter, miljö- och säkerhetsarbete

b) skicka ut avier och förfrågan om intresse för båtplats och/eller vinterförvaring


Vi lagrar inte personnummer och innan vi publicerar en bild på en person så ber vi om personens tillstånd innan publicering. Vi använder inte kundregistret för marknadsföring. Vi lagrar registret på ett säkert sätt så att bara Kerstin och jag (Stefan) har tillgång till registret.


Vårt syfte med lagring av personuppgifter om våra grannar och kunder är således entydigt och vi anser att vi med detta uppfyller kraven på GDPR. För att begränsa utskick av mail så rekommenderar vi dig att följa vår verksamhet genom att besöka vår hemsida och vårt instagram med jämna mellanrum.