Elproduktion

Vår solcellsanläggning är ett led i vår miljösatsning ...

Kontakt
Solel
IMG_8829(1)

Det har blivit vanligt att utnyttja taken på ladugårdar och maskinhallar för elproduktion eftersom dessa byggnader har stora takytor och ligger ofta på öppna ytor och  har relativt branta tak.


Med tanke på vår miljösatsning så är det en självklarhet att vi hakar på utvecklingen med grön el. Vi testar för närvarande en anläggning som producerar 35 000 Kw solel och med våra takytor så kan vi öka produktionen med ca 100 000 kW.


Vad gäller battrilagring så önskar vi, via Svenska Kraftnät, kunna bidraga till den samhällskritiska lastbalanseringen av elnätet. Och en eller flera laddboxar lär det ska bli...


Vi har byggt en robust infrastruktur med ett internt elnät som är certifierat av Energimarknadsinspektionen. Det interna elnätet, som är registrerat på Ledningskollen,  är en plattform för att utveckla vår satsning på elproduktion.


Nätägaren har ännu inte byggt infrastrukturen fullt ut för att ta emot solel och pay-off för en investering är fortfarande för lång, vilket innebär att tiden får utvisa i vilken takt vi kommer att utöka produktionen. Men vi är förberedda!