Landskapsvård

Öka värdet på din fastighet i samverkan med LNS Utemiljö!

Inom ramen för LNSutemiljö jobbar vi med lokala entreprenörer med uppdraget att skapa trivsamma utemiljöer. Med detta koncept skapar vi jobb samt trivsamma utemiljöer till glädje för fastighetsägare. Besök oss på hemsidan.


Genom vårt arbetssätt och vår stora maskinpark så finns det egentligen inga begränsningar för uppdragets karaktär och storlek. Alla uppdrag, stora som små, offereras. Fakturan är väl specificerad och i större uppdrag så leverera vi även en slutrapport. Självfallet jobbar vi med RUT-avdrag där det är tillämpligt.


Välkommen med din förfrågan.