Telefonnummer

Som ett led i vår insidenthantering publicerar vi en samling bra telefonnummer ....

Nödläge, behov av omedelbar hjälp/räddning

Telefon: 112


Räddningstjänsten Östra Götaland


Telefon: 010-480 40 00

Webbplats: www.rtog.se


Sjöräddningen Arkösund

Telefon: 070-580 81 24

Webbplats: /www.sjoraddning.se/arkosund


Kustbevakningens ledningscentral

Telefon: 0776-70 60 00

Webbplats: https://www.kustbevakningen.se/om-oss/kontakt/


Vårdcentralen Östra Husby

Telefon: 010-105 92 80

Webbplats: https://www.1177.se/Hitta-vard/Ostergotland/Kontakt/Vardcentralen-Vikbolandet-Ostra-Husby/


Sjukvårdsrådgivningen, 1177

Telefon: 1177

Webbplats: www.1177.se


Läkemedelsrådgivning


Telefon: 0771-450 450


Giftinformation


Telefon: 08-33 12 31

Webbplats: www.giftinformation.se


Information vid olyckor och kriser


Telefon: 113 13

Webbplats: www.krisinformation.se


Sjuk- och hemvårdsteamet


Telefon: 011-15 39 68
Polisen, ej brådskande


Telefon: 114 14

Webbplats: polisen.se


Ambulans, ej brådskande

Telefon: 011-14 96 30


Felanmälan vatten, Norrköping Vatten och Avfall AB


Telefon: 011-15 15 50

Webbplats: www.norrkopingvattenavfall.se


Felanmälan telefonledning, Skanova Nätcenter

020-50 50 00 kl 7.30 - 16.30, helgfria vardagar

020-50 50 02, jour utanför kontorstid

Webplats: www.skanova.se


Felanmälan el, EON

Telefon: 011-23 42 34, 020-88 00 22

Webbplats: www.eon.se


Felanmälan el, Vattenfall


Telefon: 020-82 58 58

Webbplats: www.vattenfalleldistribution.se


Anmälan av hinder eller skada på vägen, Trafikverket

Telefon: 0771-921 921

Webbplats: www.trafikverket.se


Beställning skärgårdsbåt, Östgötatrafiken


Telefon: 0771- 71 10 20, senast kl 18.00 dagen före din resa

Webbplats: www.ostgotatrafiken.se/reseinfo/bestallningstrafik/skargardstrafik/


Beställning närtrafik från och till Rönö, Östgötatrafiken

Telefon: 0771- 71 10 20

Vardagar kl. 09.00-12.30, 17.00-22.00 samt lördagar och söndagar kl. 09.00-17.00.

Ring beställningscentral på , senast två timmar innan du vill resa.

Webbplats: www.ostgotatrafiken.se