Service

Hos oss kan du även serva och konservera motorn inför vintern eller utföra service under sommarsäsongen. Servicen utförs av i vår nybyggda maskinhall. 2019 var ett testår för denna verksamhet och vi har nu en fungerande logistik och välkomnar fler servicekunder. Kundernas positiva feedback ger oss dessutom mersmak! För att hålla priserna för service på rimlig nivå så servar vi 3-4 motorer per dag enligt den rutin som redovisas nedan.